TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TUYÊN QUANG

Ngày 29/8/2019 công ty MINH KHANG với tâm huyết của mình đã cùng với các NPP/Đại lý góp phần đồng hành cùng Hội bảo trợ TW thực hiện chương trình đầy ý nghĩa “Lá lành đùm lá rách” tại Tuyên Quang
Với những việc thiết thực: tặng quà cho các cháu mồ côi tật nguyền tại ngôi nhà chung Yên bái. Tặng quà trung thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại xã NINH LAI – SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG
Dưới đây là một vài hình ảnh của chương trình:

ca8156b20676e128b867
f548e453b49753c90a86
93936c883c4cdb12825d
1f7b497619b2feeca7a3
27714d7b1dbffae1a3ae
8c7536bc65788226db69
0961.717.089