TÂM THƯ KÊU GỌI ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG CHÙA PHƯỚC THIỆN

 – Xây Chùa, tạo Tượng, đúc Chuông

Trong ba việc ấy thập phương nên làm

Đó là lới khuyên những phật tử cùng góp công sức xây dựng chốn an lạc, thanh bình giữa nhân gian. Để mọi người có cuộc sống tốt đẹp, xây dựng xã hội an vui và phát triển.

Trong Phật giáo, chuông được sử dụng từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, tiếng chuông là một pháp khí rất hữu hiệu, phương tiện để tác động cũng như khai mở trí tuệ cho các hành giả đang tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã dùng chuông làm phương tiện, đánh thức, khai mở tâm trí cho các đệ tử của mình, ngoài giáo lý thậm thâm qua con đường lắng nghe, tư duy và thấu hiểu để rồi thực hành một cách hữu hiệu, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống xuất gia phạm hạnh. Trong một số kinh điển, khi Đức Phật giả thích, khai ngộ giáo lý cho các đệ tử, Ngài hay thỉnh chuông để thức tỉnh đệ tử cảm nhận sự việc qua tính nghe của chính mình và dung nhập vào sâu phật trí. Trong kinh lăng Nghiêm, Đức Phật cũng bảo La Hầu La đánh chuông để giảng giảo lý viên thường cho ngài A – Nan nghe. Do vậy để mọi người tận hưởng lợi ích của tiếng chuông, Trụ Trì Chùa Phước Thiện, địa chỉ tại Buôn 9 – Đăkdrô – Krông Nô – Đăk Nông  – Đại Đức Thích Quảng Triều đã gửi tới quý Phật tử gần xa tâm thư kêu gọi đúc ” ĐẠI HỒNG CHUNG”:

“TÂM THƯ KÊU GỌI ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đai Đức Tăng Ni.

Kính thư quý Phật tử gần xa, những nhà hảo tâm bốn phương

Chuông vắng nơi nao nhớ lạ lùng

Đi xa ai chẳng nhớ chùa chung

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông.

Thật vậy , đạo Phật được xem là đạo từ bi vô ngã và xuất hiện giữa lòng nhân thế qua hình ảnh tiếng chuông chùa, đây được xem là một phương tiện thức tỉnh con người tìm về chính đạo, đem lại đời sống an lạc và xóa dần những hệ lụy đau thương của cuộc đời. Và cứ như thế, tiếng chuông chùa đã đi vào tâm thức của người dân Việt Nam từ bao đời nay một cách tự nhiên, như một phần văn hóa không thể thiếu trong đời sống tâm linh cao thượng.

Xây Chùa, tạo Tượng, đúc Chuông

Trong ba việc ấy thập phương nên làm

  Để mọi người tận hưởng lợi ích từ tiếng chuông, Chùa Phước Thiện dự kiến sẽ đúc một quả Chuông đồng nặng 700kg, với kinh phí dự tính là 270.000.000đ ( hai trăm bảy mươi triệu đồng). Thiết nghĩ Phật sự trong đại này phải nhờ Hống ân Tam Bảo gia hộ và sự hoan hỷ trợ duyên của Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và quý Thiện nam –  Tín nữ Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm phát tâm cúng dường. Góp phần công đức cho Phật sự này sớm được thành tựu viên mãn.

Nam mô công đức Bồ Tát Ma Ha Tát”.

Mọi chi tiết và sự phát tâm cúng dường xin vui lòng liên hệ:

Đại đức: Thích Quảng Triều tru trì Chùa Phước Thiện

Địa chỉ: Buôn 9 – xã Đăkdrô – H. Krông Nô – T. Đăk Nông

Điện thoại: 0968514950 – 09077758544

Số tài khoản:  5307205429837 ( Bùi Đình Hải) Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Ngĩa – Đăk Nông.

0961.717.089