CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI THANH HÓA

Từ ngày 17 – 18/08/2019 công ty Minh Khang đã phát động, tổ chức chương trình đồng hành, hỗ trợ đồng bào lũ lụt ảnh hưởng do cơn bão số 3 tại Mường Lát, Thanh Hóa
Các cán bộ, nhân viên của công ty đã có mặt tại trung tâm huyện Mường Lát, Thanh Hóa, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 3 để trao tận tay bà con những món quà tình nghĩa.
Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi đầy ý nghĩa này:

de24d41c85d862863bc9
27c3c0bf917b76252f6a
3c91147379199e47c708
dbcad9e788236f7d3632
07b235f56431836fda20
9a5a3e186fdc8882d1cd
0961.717.089