Vải Sạch Chín Sớm 1 Kg

70,000 

Vườn vải sạch 1000 cây chuẩn bị cho thu hoạch

Quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.